Tekafül

İslami sigortacılık olarak da adlandırılabilecek tekafül (takaful), belirli risklere karşı insanların gönüllü katkı ve yardımlaşma ile bir araya gelerek güvence fonları kurması esasına dayanır.

Genellikle, tekafül hayat sigortası “aile tekafülü”, tekafül hayatdışı sigortası ise sadece “tekafül” ya da “tekafül sigorta” olarak adlandırılır.

Tekafül sigorta “faizsiz sigortacılık”, “helal sigorta” veya "katılım sigortacılığı" olarak da adlandırılabilmektedir.