Katılım sigortacılığı mevzuatı nihayet çıktı

Uzun süredir beklenen, bir ara torba kanunlar içerisinde çıkacağı öngörülen tekafül yani katılım sigortacılığı mevzuatı sonunda çıktı.

20 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile katılım sigortacılığına ilişkin temel esaslar Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenmiş oldu.

İslami finansmanın önemli bileşenlerinden olan tekafül, böylelikle resmen Türkiye'de de düzenlenmiş oldu.

Katılım sigortası nedir?
Hazine'nin düzenlemesine göre memleketimizde katılım sigortacılığı şöyle tanımlanmış:

"Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür."

Yine aynı düzenlemeye göre tekafül sigorta şirketleri katılım sigortacılığını şu yönetim modellerine göre yapabilecek: vekâlet, mudarebe, vekâlet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model.

Faizsiz sigorta şirketleri uygulamasına yasal zemin sağlayan mevzuatın memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.