Katılım sigortacılığı mevzuatı nihayet çıktı

Uzun süredir beklenen, bir ara torba kanunlar içerisinde çıkacağı öngörülen tekafül yani katılım sigortacılığı mevzuatı sonunda çıktı.

20 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile katılım sigortacılığına ilişkin temel esaslar Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenmiş oldu.

İslami finansmanın önemli bileşenlerinden olan tekafül, böylelikle resmen Türkiye'de de düzenlenmiş oldu.

Katılım sigortası nedir?
Hazine'nin düzenlemesine göre memleketimizde katılım sigortacılığı şöyle tanımlanmış:

"Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür."

Yine aynı düzenlemeye göre tekafül sigorta şirketleri katılım sigortacılığını şu yönetim modellerine göre yapabilecek: vekâlet, mudarebe, vekâlet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model.

Faizsiz sigorta şirketleri uygulamasına yasal zemin sağlayan mevzuatın memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

Bereket Sigorta da faizsiz sigortacılık yapısında çalışacağını duyurdu

Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), TMSF'ye devreilmiş Işık Sigorta'yı satın alarak sigortacılık arenasına bir kez daha girdi.

Daha önce, özelleştirmeden Güven Sigorta'yı ve Güven Hayat'ı satın alan ve bunları kısa süre sonra Fransız Groupama'ya satan TKK böylelelikle sigortacılık macerasına ikinci kez girmiş oldu.

Bereket sigorta, tekafül ya da katılım sigortacılığı yaptığını ifade etmese de, web sitesinde ve basın bülteninde faizsiz sigortacılık ilkelerini benimsediğini beyan etti.

Şirketin Internet sitesindeki "hakkımızda" bölümünde verilen faizsiz sigortacılık bilgisi şöyle:

"Bereket Sigorta, çalışma prensipleri dâhilinde tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta, en önemli ilke olarak  bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami özen göstermektedir."

Tabii "azami özen" ifadesi oldukça politik.

Katılım sigortacılığı mevzuatı çıkması akabinde Türkiye'de bu alanda çalıştığını iddia eden şirketler konusundaki belirsizlik de ortadan kalkacaktır.


Katılım sigortacılığı yasasası bu kez çıkacak mı?

Türkiye'deki sigortacılık mevzuatında katılım sigortacılığı ya da dünyadaki yaygın adıyla tekafül uygulaması tanımlı değil.

Sektörde Neova Sigorta gibi tekafül sigortacılığı yaptığını beyan eden şirketler olmakla birlikte; katılım sigortacılığının hem yasal düzenlemesi yok, hem de bu konuda şirketleri denetleyip akredite eden bir kuruluş bulunmuyor.

Anadolu Ajansı'nın "Sigortacılıkta 'faizsiz' dönem başlıyor" başlıklı haberinde, Hazine Müsteşarlığı'nda bu konuda çalışmalar başladığı paylaşıldı.

Daha önce, torba kanun içerisinde katılım sigortası düzenlemesi geçirilmesi gündeme gelmiş; ancak son anda taslaktan çıkarılmıştı. 2015 Mart'ındaki bu olaydan sonra da bu konuda bir düzenleme gelmemişti.

Umarız, Türkiye tekafül sigortası pazarı hak ettiği yasal düzenlemeye bir an önce kavuşur. Böylece daha hızlı ve emin adımlarla yoluna devam edebilir.

Katılım sigortacıları dernekleşti

Ülkemizdeki katılım sigortacılığı diğer adıyla tekafül hizmeti sunan sigortacılar dernek çatısı altında bir araya geldi.

Resmi adı "Katılım Sigortacılığı Derneği" olan derneğin şu an 41 kişilik üyesi bulunuyor.

Derneğin başkanı Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç.

Derneğe başarılar diliyoruz, katılım sigortacılığı için hayırlı olur umarız.