Tekafül Sigorta sistemi nasıl çalışır?

Tekafül sigorta (takaful insurance), katılımcıların gönüllü katkı (teberru) ve karşılıklı yardımlaşma (teavün) esasları ile bir araya gelmesine dayanır.

Katılımcılar belirli bir risk için ödedikleri paralarla bir birikim fonu oluştururlar. Bu fon, riskin meydana gelmesi durumunda ilgili katılımcıya zararının karşılanması için finansman sağlar. Fondaki para miktarının yetersiz kalması durumunda, katılımcılardan ilave para alınır. Eğer fondaki para fazla gelirse, bu miktar katılımcılara iade edilir.

Tekâfül sigortada, katılımcılardan alınan paralarla oluşan fon ile tekafül sigorta şirketinin sermayederlerinin paralarını yansıtan fonlar ayrı ayrı tutulur. Ayrıca, tekafül sigorta şirketi tarafından İslami şartların dışında bir finansal yatırım yapılmaması gerekir.

Bu çalışma mantığı sebebi ile tekafül sigortanın, mütüel sigorta ya da kooperatif sigorta denilen sigortacılık türü ile çok benzer olduğu söylenebilir.

Tekafül sigortanın aşağıdaki unsurları içermemesi gerektiğine inanılmaktadır:

• Faiz (riba)
• Aşırı risk alma (maisir)
• Sözleşmede belirsiz ya da net olmayan hususlar (gharar)
• İslami olarak uygun olmadığı düşünülen yatırımlar (haram)

Tekafül nedir?

Tekafül en kısa haliyle “İslami sigorta” olarak tanımlanabilir.

Tekafül sözlük anlamı itibari ile dayanışma demektir. Arapça kökenli kefalet kelimesinden türemiş olan tekafül Türkçe anlamı olarak ise bir arada hareket etmek, dayanışmak olarak yorumlanabilir.

İslami Sigorta
İslami düşünce altında sigortaya bakış konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimi uzmanlara göre sigorta dini açıdan uygun bir güvence aracıyken; bazı uzmanlarsa bu fikri paylaşmamaktadır.


Sigortayı İslami olarak uygun bir araç olarak görmeyen bazı uzmanlar, tekafülün sigortanın yerine geçebilecek ve dini açıdan olumlu değerlendirilebilecek bir koruma aracı olduğunu savunmaktadır.

Tekâfül (takaful), çeşitli formlarda yüzlerce yıldır uygulanmakta olup, sorumluluk paylaşımı esasıyla riskin belirli gruplar arasında dağıtılması mantığına dayanır.

Türkiye'de tekafül var mı?