Tekafül Sigorta Türleri

Tekafül esasına dayanan üç temel sigortacılık modeli bulunmaktadır:

1) Kar Paylaşımı (Mudharabah) Modeli
Kar paylaşımlı tekafülde, tekafül şirketi katılımcıların ödediği paralardan hasarlar için ödenen paralar sonrası kalan artı paranın ve katılımcısı paralarının yatırımından gelen paranın önceden belirlenmiş belirli bir oranını alır.

2) Wakalah Modeli
Wakalah tekafül sigortanın çalışma modelinde, tekafül sigorta şirketi bu hizmeti karşılığında katılımcıların ödediği paralardan belirli bir miktar yönetim ücreti kesintisi yapar.

3) Kombine Model
Melez bir model olarak hem kar paylaşımı hem de Wakalah modelinin bileşenlerini içeren karma bir yapıya sahiptir.

Türkiye’de Tekafül Sigorta

“Tekafül sigortayı Türkiye’de kime yaptırabilirim?” ya da “Türkiye’de İslami sigortacılık var mı?” diye soracak olursanız, bu soruların yanıtı hayır. Zira, Türkiye’de tekafül sigorta için özel bir yasal düzenleme yok. Sigortacılık piyasası 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı’nın gözetim ve denetimi altında.

Şu ana kadar tekafül ürünü sunan bir Türk tekafül sigorta şirketi olmamakla birlikte, bazı sigorta şirketleri tekafül esaslarına dayanan sigorta ürünlerini piyasaya sürmeyi planladıkları tahmin ediliyor.

Retekafül nedir?

Retekafül uygulaması, tekafül sigortacılığı ile toplanan risklerin daha büyük şirketlerle paylaşılarak riskin dağıtılması mantığına dayanmaktadır.

Bu açıdan, reasürans yani sigortanın sigorta edilmesi mantığına çok benzemektedir. Swiss Reinsurance gibi büyük reasürans şirketleri retekafül hizmeti sunan grup şirketleri (örneğin Swiss Retakaful) kurmaya başlamışlardır.

Tekafülün Normal Sigortadan Farkı

"İslami sigorta" olarak adlandırılabilecek tekafül ile normal sigorta şirketleri arasında güvence sunma açısından aslında büyük benzerlik bulunmaktadır. Bu itibarla tekafül sigorta şirketlerini, mütüel (kooperatif) sigorta şirketlerine ya da vakıf sandıklarına benzetmek mümkündür.

Peki tekafül sistemi bir tür sigorta sayılır mı? Tekafül sigortanın normal sigortadan temel farkı, bir takım dini kurallara uygun şekilde risk paylaşımı yapılması ve faizsiz bankacılık yatırım esasları ile fonların yönetilmesine önem vermesidir.

Tekafül sigortada ayrıca, tekafül şirketi kar elde etmesi durumunda katılımcılarına bundan pay da verebiliyor. Teknik açıdan bakıldığında ise aslında klasik anlamda bir sigorta şirketi ile bir tekafül sigorta şirketi oldukça benzer bir yapı göstermektedir.

Geleneksel Sigorta
Tekafül Sigorta
Şirketin sahibi sermayedarlar
Şirketin sahibi katılımcılar
Sigortacıya risk transferiKarşılıklı risk paylaşımı
Kazanç 
şirkete ya da sermayedarlara
Kazanç 
şirkete ve katılımcılar
Yatırımlar için kısıtlama yokYatırımlar İslami kurallara gore düzenlenir

Tekafül Sigorta Şirketleri

Son yıllarda özellikle Ortadoğu’da tekafül sigorta şirketlerinin sayısı artmaktadır. Tekafül sigortası sunan bu şirketlerin bir kısmı sadece tekafül odaklı sigorta şirketleri iken, bazıları ise klasik anlamda sigorta ürünlerinin yanı sıra tekafül ürünleri de sunmaktadır.

Tekafül şirketlerinin bir kısmı tekafül ürünleri sunmak amacıyla kurulurken, kimileri ise büyük sigorta gruplarının tekafül branşları olarak faaliyet gösterebilmetkedir. Örneğin, Takaful Malaysia sadece tekafül sigortacılığı için oluşturulmuş bir şirkettir.

Diğer taraftan, Bahreyn'de faaliyette bulunan Allianz Takaful ise ünlü Alman sigorta şirketleri grubu Allianz'ın tekafül hizmeti sunan bir şirketidir. Benzer şekilde, meşhur reasürans şirketi Swiss Re'nin retekafül hizmeti sunan Swiss Retakaful isimli bir uydu firması bulunmaktadır.

Türkiye'de mevcut durum itibarıyla tekaful sigorta şirketi bulunmamaktadır.