Retekafül nedir?

Retekafül uygulaması, tekafül sigortacılığı ile toplanan risklerin daha büyük şirketlerle paylaşılarak riskin dağıtılması mantığına dayanmaktadır.

Bu açıdan, reasürans yani sigortanın sigorta edilmesi mantığına çok benzemektedir. Swiss Reinsurance gibi büyük reasürans şirketleri retekafül hizmeti sunan grup şirketleri (örneğin Swiss Retakaful) kurmaya başlamışlardır.

0 yorum:

Yorum Gönder