Tekafül Sigorta Türleri

Tekafül esasına dayanan üç temel sigortacılık modeli bulunmaktadır:

1) Kar Paylaşımı (Mudharabah) Modeli
Kar paylaşımlı tekafülde, tekafül şirketi katılımcıların ödediği paralardan hasarlar için ödenen paralar sonrası kalan artı paranın ve katılımcısı paralarının yatırımından gelen paranın önceden belirlenmiş belirli bir oranını alır.

2) Wakalah Modeli
Wakalah tekafül sigortanın çalışma modelinde, tekafül sigorta şirketi bu hizmeti karşılığında katılımcıların ödediği paralardan belirli bir miktar yönetim ücreti kesintisi yapar.

3) Kombine Model
Melez bir model olarak hem kar paylaşımı hem de Wakalah modelinin bileşenlerini içeren karma bir yapıya sahiptir.

0 yorum:

Yorum Gönder