Katılım sigortacılığı yasalaşma yolunda

İslami sigortacılık düzenlemesi mevzuata girmek üzere
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilerek Meclis'e sunulan torba kanun teklifinde yer alan bir düzenleme ile İslami sigorta esası ilk kez yasal mevzuat içerisinde yer bulmuş oldu.

Düzenlemeye göre  tekafül sigortacılığı "katılım sigortası" olarak tanımlandı. Hazine Müsteşarlığı yetkilisi Dr. Ahmet Genç'in yaptığı açıklamada katılım bankacılığı ile ortak bir dil kullanılması amacıyla tekafül için katılım sigortası ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

Katılım Sigortası ne demek?
Katılım sigortası, sigortalılar ile bu kanunda öngörülen işletme türlerine göre teşkilatlanabilen sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin anılan ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı kapsayacak.

Düzenlemenin tekafül sigorta piyasasına hayırlı olmasını temenni ederiz.

Güncelleme:
Yasalaşma sürecinde son anlarda gelen bir teklifle ilgili madde torba düzenlemeden çıkartılmıştır. Böylelikle katılım sigortacılığı düzenlemesi bir başka bahara kalmış durumda.