Tekafül nedir?

Tekafül en kısa haliyle “İslami sigorta” olarak tanımlanabilir.

Tekafül sözlük anlamı itibari ile dayanışma demektir. Arapça kökenli kefalet kelimesinden türemiş olan tekafül Türkçe anlamı olarak ise bir arada hareket etmek, dayanışmak olarak yorumlanabilir.

İslami Sigorta
İslami düşünce altında sigortaya bakış konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimi uzmanlara göre sigorta dini açıdan uygun bir güvence aracıyken; bazı uzmanlarsa bu fikri paylaşmamaktadır.


Sigortayı İslami olarak uygun bir araç olarak görmeyen bazı uzmanlar, tekafülün sigortanın yerine geçebilecek ve dini açıdan olumlu değerlendirilebilecek bir koruma aracı olduğunu savunmaktadır.

Tekâfül (takaful), çeşitli formlarda yüzlerce yıldır uygulanmakta olup, sorumluluk paylaşımı esasıyla riskin belirli gruplar arasında dağıtılması mantığına dayanır.

Türkiye'de tekafül var mı?